Polityka prywatności

§.1
Postanowienia Ogólne


1.
Administratorem danych jest Firma WB Wojciech Bochenek z siedzibą
w Tarnowie, ul. Gliniańska 12b, 33-100 Tarnów,
NIP: 9930548151. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie
ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


2.
Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub
tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika
to bezpośrednio z opisu).3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin
„Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, 
„Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


4.
Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie
są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2.
Administrator Danych


5.
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza
to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy
Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
stanowisko, miejsce pracy, adres IP.


6.
Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną
Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do
nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
elektroniczną,


d. w
zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw
i wolności osoby, której dane dotyczą:


- w
zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli
zapisałeś się na newsletter,


9.
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich
administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.


10.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w
organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod
adresem e-mail: ekopak@ekopaksc.pl.


11.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu
Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia
ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo
unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji
danych.


12.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz
innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa (np. organom ścigania).


13.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia
zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na
przetwarzanie danych osobowych.


14.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.


15.
Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy
wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki
ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.


16.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas
albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


§3.
Pliki cookies


17.
Witryna http://ekopaksc.pl używa
cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www
i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje
rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie
serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie
z wcześniej odwiedzonych witryn.


Gromadzone
informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych,
informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych
do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.


18.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać
funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach
dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które
rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.


Cookies
identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny,
z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje,
umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard
wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy „WB” w celu optymalizacji działań.


19. 
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:


a)
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu;


b)
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach serwisu;


c)
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;


d)
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
itp.;


e)
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.


20.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub
przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w
przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies
jest dostępna na stronie


http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


Dodatkowe
dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w
których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to
zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb
niezbędnych do wykonania danej funkcji.

ZOSTAŃ NASZYM DYSTRYBUTOREM

Przy hurtowych zamówieniach zapewniamy preferencyjne warunki handlowe oraz wsparcie marketingowe. Zapraszamy do kontaktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności